Oplatamocowa.pl
Opłata mocowa

Dowiedz się co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu).

Opłata mocowa

Wprowadzenie opłaty mocowej, powinna przyczynić się do większego zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Ponieważ opłata mocowa wpłynie na podwyższenie kosztów dystrybucji energii.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wielkość stawki opłaty mocowej i taryf za prąd na przyszły rok uzależniona jest od prezesa URE.